Soms is de afstand tot arbeid zo groot – bijvoorbeeld omdat iemand jaren inactief is geweest – dat het beter is de deelnemer met kleine overzichtelijke stappen voor te bereiden.

MOGELIJKE ACTIVERINGSDOELEN

  • Vrijwilligerswerk
  • Opbouwen van sociaal netwerk
  • Zoeken van ontmoetingsplaatsen van mensen met dezelfde interesses
  • Volgen van hobbymatige cursussen
  • Gezondheidsactiviteiten
  • Ordenen van de thuissituatie
  • Vinden van dagritme en dagstructuur

In een activeringstraject kunnen uiteraard meerdere doelen gesteld worden. Voor de  één is het actief worden, voor de ander is het oriënteren op kansen en mogelijkheden. Het doel is daarmee altijd afhankelijk van de situatie en de deelnemer. Het is en blijft maatwerk.  Na afloop van de activiteit wordt geëvalueerd of het beoogde doel is behaald en of een vervolgtraject richting werk en/of scholing – een trede hoger op de participatieladder- tot de mogelijkheden behoort.