Werkloosheid onder ouderen is hardnekkiger dan onder jongere werkzoekenden. Er zijn in Nederland veel 55-plussers die wel willen werken, maar niet aan de slag komen. Het is belangrijk dat iedereen zo lang mogelijk kan doorwerken en kan blijven participeren in de samenleving. Het is ook zonde dat de rijke ervaring, talenten en competenties van ouderen niet volop benut worden.

Veel 55-plussers hebben een lange maar ook eenzijdige werkervaring en een gedateerde opleiding. Ze hebben vaak een eenzijdige blik op hun werkmogelijkheden en ze zijn niet altijd bekend met nieuwe manieren van solliciteren. Het valt dan ook vaak niet mee om op eigen kracht werk te vinden en ondanks teleurstellende ervaringen gemotiveerd te blijven. Naast de duur van de werkloosheid kunnen andere factoren een rol spelen bij het vinden van werk, zoals persoonlijke belemmeringen of hun onbekendheid met de huidige arbeidsmarkt. Ook negatieve beeldvorming bij en vooroordelen van werkgevers zijn van invloed. Gerichte ondersteuning bij het vinden van werk kan dan helpen.

AANBOD

Hiervoor hebben we het Werkbuffet ontwikkeld. De onderdelen daarvan dragen elk bij tot de doelstelling ‘terug naar de arbeidsmarkt’. Wij verstaan daar alle vormen van werk onder, ook tijdelijk werk of werk via een uitzendbureau. Daarbij richten we ons op de mogelijkheden van de huidige arbeidsmarkt en op de talenten van de deelnemer.  

Ons aanbod is gebouwd op drie onderdelen: 

Hierbij valt te denken aan onderdelen als een heroriëntatie op werkmogelijkheden, vitaliteit en presentatie, jobsearch, netwerken en sociale media. Ook het onderzoeken van de mogelijkheden van zelfstandig ondernemerschap kan onderdeel van een traject zijn. 

DOELGROEP

De doelgroep bestaat uit 55-plussers met een geringe afstand tot de arbeidsmarkt.  Dit betekent concreet dat de combinatie opleiding, werkervaring, gezondheid en persoonlijkheid mogelijkheden moet bieden voor het vinden en behouden van betaald werk. Aanmelding kan continu, mits overleg mogelijk is wanneer het aantal aanmeldingen niet strookt met de beschikbare capaciteit.  

DOORLOOPTIJD EN RESULTAAT

De trajectduur is 12 maanden. Na 3 maanden kan op basis van een evaluatie besloten worden het traject op dat moment te beëindigen indien er sprake is van onvoldoende motivatie en/of te geringe belastbaarheid. We zijn gewend frequent telefonisch en e-mailcontact te onderhouden met de consulent, met name wanneer er belangrijke ontwikkelingen gaande zijn. 

In de afgelopen jaren hebben we goede resultaten bereikt met deze trajecten.  Het slagingspercentage ligt boven de 50%