Ervaren arbeidsdeskundige

Bent u als werkgever of gemeente op zoek naar een betrokken specialist op het gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid? De arbeidsdeskundige van Ottema & Zwart is zeer ervaren in het werkveld van mens, werk en gezondheid, is bekend in het noorden en kent het MKB.

Wij bieden belastbaarheidsonderzoeken en loonwaardemetingen aan.

Belastbaarheids-onderzoek

Wij maken gebruik van diverse onderzoeksinstrumenten waarmee we de belastbaarheid en de ontwikkelmogelijkheden van een cliënt kunnen vaststellen. Op basis daarvan kan de consulent beslissen wel of niet een traject in te zetten en tevens advies krijgen over de in te zetten methodieken of voorzieningen.

Loonwaardemeting

De loonwaarde-expert van Ottema & Zwart geeft een onafhankelijke, betrouwbare beoordeling over de hoogte van de loonkostensubsidie en geeft tevens een indicatie van additionele kosten die de werkgever maakt. De loonwaarde van een werknemer stellen we vast door de geleverde werkprestatie in een specifieke functie af te zetten tegen de vereisten van deze functie. Loonwaardemeting is zowel mogelijk in opdracht van een gemeente als voor een werkgever in het kader van Arbo-dienstverlening.