AANBOD

Mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt vinden vaak moeilijk werk en als ze eenmaal werk hebben, weten ze het moeilijk te behouden. De Participatiewet wil juist deze doelgroep helpen weer mee te doen in de samenleving. Met ondersteuning van een deskundige jobcoach die goed kan aansluiten bij de deelnemer, maar ook bij de werkgever en de opdrachtgever, kunnen mensen met een beperking (leren) functioneren in een reguliere omgeving. 

METHODIEK

Ottema & zwart zet ervaren en deskundige jobcoaches in. De wereld van mensen met een beperking en de wereld van regulier werk verstaan elkaar niet zomaar.  De jobcoach fungeert als tolk en verbindt beide werelden. Wij hebben een jarenlange ervaring in het werken met deze kwetsbare doelgroep en kennen het werkgebied en de werkgevers. Het belangrijkste doel van de jobcoaching is de werknemer te leren functioneren op de werkplek. Als uitvoerder van een specifieke functie en als collega op de werkvloer. Ook de werkgever en de collega’s worden gecoacht. Bij de ene werknemer zal de werkgever de begeleiding over kunnen nemen,  bij de andere werknemer vraagt de jobcoaching meer tijd. Het doel is een deelnemer duurzaam actief te laten zijn op de reguliere arbeidsmarkt en daarmee deels of volledig onafhankelijk te zijn van een uitkering.

 • Gedegen analyse van de mogelijkheden van de deelnemer en de werkgever om de match te maken.
 • Met de individuele vraaggerichte benadering zetten we de deelnemer in zijn kracht.
 • Duidelijke afspraken met werknemer en werkgever over de werkwijze van jobcoaching.
 • Wanneer wenselijk inwerken op de werkplek.
 • Begeleiding en jobcoaching van zowel werknemer als werkgever.
 • Oplossen van knelpunten.
 • De werknemer leert sociaal en functioneel te functioneren op de werkplek. 

DOEL

Het hoofddoel is de deelnemer met een beperking dusdanig te coachen dat hij in staat is zijn betaalde werk te behouden. In een Jobcoachtraject leert de deelnemer in een reguliere werksetting om te gaan met zijn beperkingen door vooral te focussen op wat hij wel kan.  

RESULTAAT

Het werk levert een positieve bijdrage aan ontwikkeling en stabilisatie. Werk kan de kwaliteit van leven en het zelfvertrouwen vergroten. Werken met een jobcoachvoorziening stelt de deelnemer in de gelegenheid volledig of gedeeltelijk een inkomen te verdienen. 

 • Werkgevers worden ontzorgd door de inzet van jobcoaches.
 • Een deelnemer met beperkingen stroomt uit naar betaald werk.
 • Een deelnemer is in staat zijn werk te behouden met behulp van jobcoaching.
 • Deskundige jobcoaching leidt tot stabilisatie en verdere ontwikkeling van de deelnemer.
 • Het werken naar vermogen levert de gemeente een inverdieneffect op.
 • Participatie van kwetsbare mensen in en met de samenleving wordt vergroot.
 • Het zelfvertrouwen van de deelnemer groeit, iemand mag er weer zijn.
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen krijgt vorm.

LOCATIE

De coaching vindt zowel bij de deelnemer thuis plaats als op de werkplek van de deelnemer. Wanneer het wenselijk is om afspraken op ons kantoor in Leeuwarden te plannen is dat ook een mogelijkheid.