Onafhankelijke loonwaardemeting

De loonwaarde-expert van Ottema & Zwart geeft een onafhankelijke, betrouwbare beoordeling over de hoogte van de loonkostensubsidie en geeft tevens een indicatie van additionele kosten die de werkgever maakt. De loonwaarde van een werknemer stellen we vast door de geleverde werkprestatie in een specifieke functie af te zetten tegen de vereisten van deze functie. Loonwaardemeting is zowel mogelijk in opdracht van een gemeente als voor een werkgever in het kader van Arbo-dienstverlening.

Betrouwbare meting

Loonwaardemeting voeren wij met name uit voor gemeenten. In het kader van de nieuwe Participatiewet kan een gemeente voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt loonkostensubsidie inzetten. Om de hoogte van een loonkostensubsidie vast te stellen is een loonwaardemeting nodig. Dariuz heeft een methode ontwikkeld die betrouwbaar, efficiënt en effectief is. De methode is ontwikkeld in samenwerking met TNO. De overheid heeft deze methode gevalideerd. Onze arbeidsdeskundige voert de loonwaardemeting uit. Hij is geregistreerd en gecertificeerd en ervaren in het vaststellen van belasting in functies.

Loonwaarde in kaart brengen

In drie stappen brengen we de loonwaarde van de medewerker in kaart. In eerste instantie wordt de werkgever en de werknemer gevraagd een vragenlijst in te vullen. Daarna volgt een bedrijfsbezoek met een gesprek met de leidinggevende en de werknemer. Ook wordt de werksituatie geobserveerd. Tot slot verwerkt de loonwaarde-expert de gegevens en stelt de loonwaarde vast. Van de werkgever en de werknemer wordt een kleine investering van ongeveer een uur in tijd gevraagd.

Rapport met resultaten

De opdrachtgever, de werkgever en de werknemer ontvangen een duidelijk rapport waarin de loonwaarde staat aangegeven. Verder wordt in het rapport een beeld geschetst van het tempo, de kwaliteit en inzetbaarheid in vergelijking met een regulier volledig, inzetbare collega.

Locatie en kosten

Het loonwaarde-onderzoek vindt plaats op de werkplek in het bedrijf waar de werknemer werkt.

samen rapport loonwaardemeting bekijken