Maatwerk in outplacement

Het doel van outplacement is duidelijk: toeleiding naar ander betaald, werk buiten de eigen organisatie. En dat kan niet anders dan met maatwerk worden opgelost. Geen mens is immers gelijk.

Outplacement gaat over verandering. Een verandering van werkkring en mogelijk een hele nieuwe koers. Naast het feit dat een gedwongen koersverandering pijnlijk is voor de betrokken werknemer, kan het ook de start zijn van een nieuwe loopbaan. Door breed te kijken naar de eigen kwaliteiten en die te verbinden met de mogelijkheden op de arbeidsmarkt, komen kansen in beeld en ontstaat er nieuw perspectief. Omdat geen mens en geen situatie gelijk zijn hanteren we geen vast programma. We kijken samen met betrokkene naar zijn of haar situatie. Wat is nodig en waar kunnen we van toegevoegde waarde zijn? De grootste kans op succes ontstaat als iemand zelf weer de regie over loopbaan en toekomst neemt.

Persoonlijke begeleiding

De belangrijkste elementen om tot succes te komen:

 • Persoonlijke begeleiding door één van onze loopbaancoaches of de register arbeidsdeskundige, van begin tot eind. Dit is de basis van het traject.
 • Het leren netwerken, waarbij zowel het (in kaart brengen van) het eigen netwerk als het netwerk van Ottema  & Zwart wordt benut. De meeste vacatures worden binnen het informele circuit ingevuld. Daar liggen de kansen. Omdat we meer dan 20 jaar actief zijn in Friesland hebben we een uitgebreid netwerk in de regio opgebouwd. Zonder netwerk kun je in dit vakgebied niet goed opereren.

Meest voorkomende onderdelen

Bij de intake stellen we eerst samen een trajectplan op.

Het trajectplan bestaat uit verschillende onderdelen en dat wisselt uiteraard van persoon tot persoon.

 • Het verkennen van eigen kwaliteiten en passie
 • Het verkennen van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt, sectoren en branches
 • Sollicitatietraining of sollicitatie-ondersteuning
 • Training gesprekstechniek
 • Social media training
 • Het leren netwerken
 • Het opdoen van werkervaring in een andere sector
 • Bijscholing of omscholing
 • Oriëntatie op zelfstandig ondernemerschap
 • Vacature-search
dagbesteding