Onze visie

Het sociaal domein is aan verandering onderhevig, budgetten veranderen regelmatig en ook de doelgroep verschuift naar een groep die steeds verder afstaat van de arbeidsmarkt. Onze trajectbegeleiders en coaches dragen eraan bij dat deelnemers stijgen op de participatieladder en een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Wij zorgen ervoor dat dit een duurzame plaatsing kan zijn. We doen dit door te werken vanuit vertrouwen, verder te gaan waar anderen stoppen, ons verantwoordelijk te voelen voor het resultaat en met veel plezier.

Maak kennis met onze diensten

computer medewerkers

Participatie

Soms is de afstand tot arbeid zo groot – bijvoorbeeld omdat iemand jaren inactief is geweest – dat het beter is de deelnemer met kleine overzichtelijke stappen voor te bereiden. Hierbij kan Ottema & Zwart helpen.

jobcoach

Jobcoaching

Met ondersteuning van een deskundige jobcoach die goed kan aansluiten bij de deelnemer, maar ook bij de werkgever en de opdrachtgever, kunnen mensen met een beperking (leren) functioneren in een reguliere omgeving.