Activeringstraject 

Een activeringstraject zetten we in voor jongeren en volwassenen die langere tijd in de bijstand zitten en hierdoor een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Het doel is deelnemen aan de samenleving en dat kan voor iedere deelnemer verschillen. Voor de een betekent dit vrijwilligerswerk voor een ander kan dit een betaalde baan betekenen.

computer medewerkers

Mogelijke activeringsdoelen

Mogelijke activeringsdoelen zijn:

  • Vrijwilligerswerk
  • Opbouwen van een sociaal netwerk
  • Ordenen van de thuissituatie
  • Vinden van dagritme en structuur
  • Starten van een opleiding
  • Een werkervaringsplaats
  • Een betaalde baan

Een activeringstraject kan meerdere doelen hebben, het doel is afhankelijk van de situatie en de deelnemer

Maatwerk bij activering

Om de vooruitzichten van de deelnemer te verbeteren zetten we een actieve benadering in.

De deelnemer krijgt persoonlijke, individuele begeleiding waarbij de focus ligt op de mogelijkheden en onze begeleider maatwerk levert. Indien nodig, zetten we daarbij onderzoeken in. Onze begeleider vervult de rol van vertrouwenspersoon, coach, ouder of leraar: een spin in het web. Wij houden toezicht, regelen, ondersteunen en begeleiden waar nodig en laten los waar en zodra dit kan.  We werken hierin nauwgezet samen met de deelnemer en beschouwen het traject en het trajectdoel als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We hebben regelmatig contact, bezoeken de deelnemer bij voorkeur op het thuisadres en zijn tevens bereikbaar via whatsapp, mail en telefoon.

Regelmatige samenwerking

Bij onze individuele begeleiding werken we regelmatig samen met andere partijen zoals thuiszorg- of welzijnsorganisaties. Door onze uitgebreide ervaringen met dit werk, weten we inmiddels de weg te vinden in het netwerk van instellingen. Heeft de deelnemer meer specialistische zorg, beschermd of begeleid wonen nodig dan schakelen wij eenvoudig met ZCNN. Onze collega’s van Zorg en Coaching Noord Nederland zetten zich in voor sociaal kwetsbare jongeren en volwassenen in Friesland en Groningen.

Zorg- activeringstrajecten zetten we in voor kwetsbare mensen in vaak schrijnende situaties.