Nog niet toe aan werk

Voor sommige mensen is – door allerlei problemen en belemmeringen – de
afstand tot werk of participatie erg groot. Hulp om uit de problemen te komen
of weer actief te worden is dan nodig, want alleen lukt dat niet altijd.

Als het te moeilijk is

Als de problemen te groot en te omvangrijk zijn, dan is een zorgtraject
nodig om de meest dringende problemen op het gebied van wonen, gezondheid en
geld aan te pakken.

Wilt u meer weten over ons aanbod dan verwijzen we u graag door naar de website van Zorg & Coaching Noord-Nederland. Zorg & Coaching Noord-Nederland biedt woon- & ambulante begeleiding, beschermd wonen, ondersteuning en advies aan sociaal kwetsbare personen.