Participatie is meedoen in de samenleving

Participatie gaat over meedoen in de samenleving. Dit kan bijvoorbeeld via werken, vrijwilligerswerk, mantelzorg, onderwijs of dagbesteding.  Soms is de afstand tot arbeid zo groot – bijvoorbeeld omdat iemand gezondheidsproblemen heeft of jaren inactief is geweest – dat het beter is de deelnemer met kleine overzichtelijke stappen voor te bereiden.

Mensen die jaren in de bijstand zitten kunnen kampen met gezondheidsproblemen, met eenzaamheid of hebben soms financiële problemen.  De medewerkers van Ottema & Zwart zetten zich in om mensen uit de bijstand weer te laten deelnemen aan de samenleving. Wij kijken hierbij niet naar de beperkingen en belemmeringen, wij kijken naar de mogelijkheden tot participatie van de deelnemer, naar wat iemand wél kan.

Wij begeleiden richting reguliere arbeid en wanneer dit niet mogelijk naar een andere vorm van participatie. Het doel is het verbeteren van de leefsituatie en vergroten van de zelfredzaamheid van de deelnemer.

Hieronder vind je meer informatie over de verschillende diensten die wij aanbieden.

Loopbaancoaching

Zorg- en activeringstrajecten

Soms is de afstand tot arbeid zo groot – bijvoorbeeld omdat iemand jaren inactief is geweest – dat het beter is de deelnemer met kleine overzichtelijke stappen voor te bereiden. Hierbij helpen de medewerkers van Ottema & Zwart.

jobcoach

Jobcoaching

Met ondersteuning van een deskundige jobcoach die goed kan aansluiten bij de deelnemer, maar ook bij de werkgever en de opdrachtgever, kunnen mensen met een beperking (leren) functioneren in een reguliere omgeving.