Zorg- activeringstraject 

Zorg- activeringstrajecten zetten we in voor sociaal kwetsbare mensen in vaak schrijnende situaties. Zelf vragen ze niet snel hulp om die problemen de baas te worden. In vrijwel elke gemeente komen deelnemers voor die op een of andere wijze extra zorg nodig hebben. Wij hebben veel ervaring en expertise in de begeleiding en coaching van deze doelgroep.

zorgactiveringstraject

Sociaal en economisch zelfredzaam functioneren

In een zorg- activeringstraject is ons doel iemand helpen een zelfstandig bestaan te leiden en sociaal en economisch zelfredzaam te functioneren.  Dit kan leiden tot betaald werk of andere vormen van participatie in de maatschappij. Afhankelijk van de vraag kan het traject zich richten op:

  • Huisvesting
  • Geestelijke gezondheid
  • Administratie
  • Geld- en regelzaken
  • Dagbesteding
  • Sociaal netwerk vergroten
  • Maatschappelijke participatie
  • Lichamelijke gezondheid

Maatwerk bij activering

Om de vooruitzichten van de deelnemer te verbeteren zetten we een actieve benadering in.
De deelnemer krijgt persoonlijke, individuele begeleiding waarbij de focus ligt op de mogelijkheden en onze begeleider maatwerk levert. Indien nodig, zetten we daarbij onderzoeken in. Onze begeleider vervult de rol van vertrouwenspersoon, coach, ouder of leraar: een spin in het web. Wij houden toezicht, regelen, ondersteunen en begeleiden waar nodig en laten los waar en zodra dit kan.  We werken hierin nauwgezet samen met de deelnemer en beschouwen het traject en het trajectdoel als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We hebben regelmatig contact, bezoeken de deelnemer bij voorkeur op het thuisadres en zijn tevens bereikbaar via whatsapp, mail en telefoon. Uiteindelijk werken we toe naar economische zelfredzaamheid waarbij betaald werk een doel kan zijn.

Regelmatige samenwerking

Binnen een zorg- activeringstraject werken we regelmatig samen met andere partijen zoals thuiszorg- of welzijnsorganisaties. Door onze uitgebreide ervaringen met dit werk, weten we inmiddels de weg te vinden in het netwerk van instellingen. Heeft de deelnemer meer specialistische zorg, beschermd of begeleid wonen nodig dan schakelen wij eenvoudig met ZCNN. Onze collega’s van Zorg en Coaching Noord Nederland zetten zich in voor sociaal kwetsbare jongeren en volwassenen in Friesland en Groningen.