Jobcoaching

Jobcoaching zetten we in voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Zij vinden vaak moeilijk werk en als ze eenmaal werk hebben, weten ze het moeilijk te behouden. De Participatiewet wil juist deze doelgroep helpen weer mee te doen in de samenleving. Met ondersteuning van een deskundige jobcoach die goed aansluit bij de deelnemer, maar ook bij de werkgever en de opdrachtgever, kunnen mensen met een beperking (leren) functioneren in een reguliere omgeving.

jobcoaching

Onze jobcoach verbindt

Wij zetten ervaren en deskundige jobcoaches in. De wereld van mensen met een beperking en de wereld van regulier werk verstaan elkaar niet zomaar.  De jobcoach fungeert als tolk en verbindt beide werelden. Wij hebben een jarenlange ervaring in het werken met deze kwetsbare doelgroep en kennen het werkgebied en de werkgevers. Het belangrijkste doel van de jobcoaching is de werknemer te leren functioneren op de werkplek. Als uitvoerder van een specifieke functie en als collega op de werkvloer. Ook de werkgever en de collega’s worden gecoacht. Bij de ene werknemer zal de werkgever de begeleiding over kunnen nemen,  bij de andere werknemer vraagt de jobcoaching meer tijd. Het doel is een deelnemer duurzaam actief te laten zijn op de reguliere arbeidsmarkt en daarmee deels of volledig onafhankelijk te zijn van een uitkering.

Onze werkwijze bij jobcoaching

 • Gedegen analyse van de mogelijkheden van de deelnemer en de werkgever om de match te maken.
 • Met de individuele vraaggerichte benadering zetten we de deelnemer in zijn kracht.
 • We maken duidelijke afspraken met werknemer en werkgever over de werkwijze van jobcoaching.
 • Wanneer wenselijk inwerken op de werkplek.
 • Begeleiding en jobcoaching van zowel werknemer als werkgever.
 • Oplossen van knelpunten.
 • De werknemer leert sociaal en functioneel te functioneren op de werkplek.

Ervaren begeleiders

Al onze begeleiders zijn hbo opgeleid en hebben meerdere jaren ervaring; dat vinden we een must in ons werk. Minstens zo belangrijk vinden we de persoonlijke eigenschappen en vaardigheden die medewerkers meebrengen. Die moeten passen bij de stijl van ons bureau: betrokken, persoonlijk, waar nodig creatief en onorthodox. In dit werk geldt als belangrijkste voorwaarde dat je contact moet kunnen maken, naast mensen kunt staan en bereid bent echt te luisteren en te begrijpen. Te weten wat iemand beweegt en waardoor hij of zij wordt gemotiveerd, is een voorwaarde voor het werk.

Jobcoaching voor verbetering kwaliteit van leven

Werken levert een positieve bijdrage aan ontwikkeling en stabilisatie van de deelnemer. Werk vergroot de kwaliteit van leven en het zelfvertrouwen.

Voordelen inzet van een jobcoach

 • Werken met een jobcoachvoorziening stelt de deelnemer in de gelegenheid volledig of gedeeltelijk een inkomen te verdienen.
 • Werkgevers worden ontzorgd door de inzet van jobcoaches.
 • Een deelnemer met beperkingen stroomt uit naar betaald werk.
 • Een deelnemer is in staat zijn werk te behouden met behulp van jobcoaching.
 • Deskundige jobcoaching leidt tot stabilisatie en verdere ontwikkeling van de deelnemer.
 • Het werken naar vermogen levert de gemeente een inverdieneffect op.
 • Participatie van kwetsbare mensen in en met de samenleving wordt vergroot.
 • Het zelfvertrouwen van de deelnemer groeit, iemand mag er weer zijn.
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen krijgt vorm.

Locatie jobcoaching

De coaching vindt zowel bij de deelnemer thuis plaats als op de werkplek van de deelnemer. Wanneer het wenselijk is om afspraken op ons kantoor in Leeuwarden te plannen is dat ook een mogelijkheid.